ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อโรงเรียน(eng) Si Sa Ket Special Education Center
ที่อยู่ สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (เดิม) ถนนวันลูกเสือ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
website http://www.sisaketspecial.go.th/
e-mail : sskspecial@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 045-617401
หมายเลขโทรสาร 045-617401
facebook https://th-th.facebook.com/people/ศูนย์การศึกษาพิเศษ-ประจำจังหวัดศรีสะเกษ/100004037149026
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล
เบอร์โทรศัพท์ : 08-5164-7999
e-mail : Vp9991@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -