ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
ชื่อโรงเรียน(eng) Loei Special Education Center
ที่อยู่ 445 หมู่ 4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
website http://www.loeispecial.net/
e-mail : loeispecial@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 042-813240
หมายเลขโทรสาร 042-813241
facebook https://www.facebook.com/loeispecial
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2613739
e-mail : nirattisai06@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน
เบอร์โทรศัพท์ : 08-5852-2432
e-mail : c.chantawan@yahoo.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -