ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
ชื่อโรงเรียน(eng) Loei Special Education Center
ที่อยู่ 445 หมู่ 4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
website http://www.loeispecial.net/
e-mail : loeispecial@hotmail.com, loeispecialloei@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 042-813240, 086-4598202 (บริหารทั่วไป)
หมายเลขโทรสาร 042-813241
facebook https://www.facebook.com/loeispecial
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2613739
e-mail : nirattisai06@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :