ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน
ชื่อโรงเรียน(eng) Lamphun Special Education Center
ที่อยู่ 365 หมู่ 2 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
website http://schoolweb.eduzones.com/lpnspecial/
e-mail : pseclamphun@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 053-534509
หมายเลขโทรสาร 053-534509
facebook https://www.facebook.com/lumphunspecialeducationcenter/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนอัมรินทร์ พันธ์วิไล
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6813185
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพิกุล ทิตยกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3681459
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :