ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Ratchaburi Special Education Center
ที่อยู่ 275 หมู่ 3 ถนนราชบุรี - บางป่า อ.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
website -
e-mail : ratchaburi.special@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 032-325537 092-5739292
หมายเลขโทรสาร 032-321279
facebook https://www.facebook.com/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี-930409127051010/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกัญยา เคหารมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9438730, 086-3849341
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -