ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
ชื่อโรงเรียน(eng) Rayong Special Education Center
ที่อยู่ 23/2 หมู่ 4 ตำบลทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000
website http://www.rsec.go.th/
e-mail : Sec_rayong@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 038-022701
หมายเลขโทรสาร 038-022701
facebook https://www.facebook.com/pages/ศูนย์การศึกษาพิเศษ-ประจำจังหวัดระยอง-แยกทับมา/369475793190500
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายมานะ ภูมิธิ
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -