ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อโรงเรียน(eng) Roi Et Special Education Center
ที่อยู่ 45 หมู่ 14 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
website http://www.roietpeo.go.th/
e-mail : roietspecial101@windowslive.com
หมายเลขโทรศัพท์ 043-611626 (ธุรการ), 043-611299 (วิชาการ)
หมายเลขโทรสาร 043-611626
facebook https://www.facebook.com/roietspecial/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิฑูรวงศ์ทอง วิฑูรางกูร
เบอร์โทรศัพท์ : 082-2381574
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -