ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร
ชื่อโรงเรียน(eng) Yasothon Special Education Center
ที่อยู่ 99 หมู่ 8 ถนนแจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมืองจ.ยโสธร 35000
website
e-mail : special540yst@gmail.comม ystspecial@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 045-722803
หมายเลขโทรสาร 045-711036
facebook https://www.facebook.com/ศูนย์การศึกษาพิเศษ-ประจำจังหวัดยโสธร-260605393991874/
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพิมนภัทร์. นามแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 097-1395263
e-mail : Fomfarm@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -