ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อโรงเรียน(eng) Mae Hong Son Special Education Center
ที่อยู่ 202/5 หมู่ 1 ตำบลปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
website http://www.special-mhs.org/
e-mail : special.ed@hotmail.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ 053-061075
หมายเลขโทรสาร 053-061263
facebook -
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางปนัดดา จันทวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -