ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อโรงเรียน(eng) Mae Hong Son Special Education Center
ที่อยู่ 202/5 หมู่ 1 ตำบลปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
website specialedmhs.thai.ac, special-mhs.ac.th
e-mail : maehongson secm@hotmail.com, udomchaim@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 053-061075
หมายเลขโทรสาร 053-061263
facebook https://th-th.facebook.com/people/ศูนย์การศึกษาพิเศษ-แม่ฮ่องสอน/100004177713581
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปนัดดา จันทวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5490413
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -