ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อโรงเรียน(eng) Maha Sarakham Special Education Center
ที่อยู่ 268 หมู่ 6 ถนนสารคาม - วาปีปทุม ตำบลหนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
website http://www.secsk.com/
e-mail : special_510@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 043-971036, 043-971001, 043-971036 ,086-4503817
หมายเลขโทรสาร 043-971036
facebook https://www.facebook.com/people/ศูนย์การศึกษาพิเศษ-ประจำจังหวัดมหาสารคาม/100007745431578
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชลิต วิพัทนะพร
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5080991
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -