www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต
ชื่อโรงเรียน(eng) Phuket Special Education Center
ที่อยู่ 75/5 หมู่ 6 ถนนวิชิตสงครามตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
website http://sites.google.com/site/centerphuket/
E-Mail Phuket.center@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7631-906
หมายเลขโทรสาร 0-7631-906
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางวนิดา สุรบรรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1125-1947
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนิรมล อันชม
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9499-8180
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email