ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
ชื่อโรงเรียน(eng) Phayao Special Education Center
ที่อยู่ 262 หมู่ 1 ตำบลท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
website https://www.phayao-sec.ac.th
e-mail : psecphayao@hotmail.com , psecphayao@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 054-412233
หมายเลขโทรสาร 054-412233
facebook https://www.facebook.com/phayaosec.ac.th, https://www.facebook.com/phayaosec
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอัมไพ อุตตาธรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5337743
e-mail : are_2501@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายกมล ผาคำ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5599662
e-mail : psecphayao@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -