ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่
ชื่อโรงเรียน(eng) Phrae Special Education Center
ที่อยู่ 444/6 หมู่ที่ 2 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000
website
e-mail : psecphrae_obec@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 054-653281
หมายเลขโทรสาร 054-653280
facebook https://www.facebook.com/pages/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่/115009235256209
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6022377
e-mail : boonyarak-sai2505@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -