ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโรงเรียน(eng) Phetchabun Special Education Center
ที่อยู่ 51 หมู่ 9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
website http://www.phetchabunspecial.com
e-mail : phetchabun_se@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 056-718321, 084-1530290
หมายเลขโทรสาร 056-713447
facebook https://www.facebook.com/phetchabunsec
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกานต์ สอนอยู่กลาง
เบอร์โทรศัพท์ : 090-8787281
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -