ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Phetchaburi Special Education Center
ที่อยู่ รร.วัดดอนไก่เตี้ย (เก่า) ถนนดำเนินเกษม ต.คลองกระแซง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
website http://www.phetburispecial.com/
e-mail : psecphetchaburi@obec.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 032-410453, 032-411203
หมายเลขโทรสาร 032-411717
facebook https://www.facebook.com/eduphettburi
ผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -