www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Phetchaburi Special Education Center
ที่อยู่ ถนนดำเนินเกษม ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
website -
E-Mail channarong.2499@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3241-045
หมายเลขโทรสาร 0-3241-171
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาญณรงค์ รัตนา
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9938-6198
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email