ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง
ชื่อโรงเรียน(eng) Phatthalung Special Education Center
ที่อยู่ 228 หมู่ 1 ตำบลควนมะพร้าว(ตรงข้ามโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม)อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
website http://phatthalungspecial.com
e-mail : centerpl@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 074-843532
หมายเลขโทรสาร 074-843532
facebook https://www.facebook.com/arporn.joy
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิสัน สุคะมะโน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9509882, 074-843531
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสมศรี เมฆมูสิก
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3680902
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -