ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา
ชื่อโรงเรียน(eng) Phang-nga Special Education Center
ที่อยู่ หมู่ 3 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
website http://phang-ngaspecial.go.th/specpna_site/
e-mail : spec@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 076-455104, 098-7032659
หมายเลขโทรสาร 076-455104
facebook https://www.facebook.com/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา-207815346029639/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสนอง เสลาคุณ
เบอร์โทรศัพท์ : 099-3516193
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -