ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโรงเรียน(eng) Phra Nakhon Si Ayutthaya Special Education Center
ที่อยู่ หมู่ 1 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
website http://www.specialayutthaya.com/
e-mail : Special-ay@thaimail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 035-360209
หมายเลขโทรสาร 035-360208
facebook https://www.facebook.com/specially.ay
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชนะ สุ่มมาตย์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6807679
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -