ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโรงเรียน(eng) Phra Nakhon Si Ayutthaya Special Education Center
ที่อยู่ 14 หมู่ 5 ถนนเทศบาลเมืองอโยธยา 4 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
website http://www.ayutthayaspecial.ac.th/
e-mail : Special-ay@thaimail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 035-881553
หมายเลขโทรสาร 035-881554
facebook https://www.facebook.com/specially.ay
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชนะ สุ่มมาตย์
เบอร์โทรศัพท์ : 063-8936235
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -