ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี
ชื่อโรงเรียน(eng) Pattani Special Education Center
ที่อยู่ หมู่ 6 ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
website http://specialedutani.com/
e-mail : suksapisedtani@hotmail. co.th
หมายเลขโทรศัพท์ 073-460083, 086-4801682
หมายเลขโทรสาร 073-312056
facebook https://www.facebook.com/suksapisedtani
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6986696, 088-7884549
e-mail : surath05@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอำพล จ่าพันธุ์
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -