ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อโรงเรียน(eng) Prachuap Khiri Khan Special Education Center
ที่อยู่ 980 หมู่ที่ 8 บ้านนาทอง ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
website -
e-mail : pkk980@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 032-510427, 032-510376
หมายเลขโทรสาร 032-510376
facebook https://www.facebook.com/people/ศูนย์การศึกษาพิเศษ-ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์/100002924977938
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววัฒนาภรณ์ วงศ์ประเสริฐ
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1521198, 098-3949951
e-mail : pkk980@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -