www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อโรงเรียน(eng) Prachuap Khiri Khan Special Education Center
ที่อยู่ 980 หมู่ 8ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
website http://www.prachuapspecial.com/
E-Mail pkk980@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3260-4763
หมายเลขโทรสาร 0-3260-4763
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ -
facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100002924977938
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววัฒนาภรณ์ วงศ์ประเสริฐ
เบอร์โทรศัพท์ : 09-8394-9951
email pkk980@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -