ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อโรงเรียน(eng) Prachuap Khiri Khan Special Education Center
ที่อยู่ 980 หมู่ที่ 8 บ้านนาทอง ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
website www.specialpkk.ac.th
e-mail : pkk980@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 032-510427
หมายเลขโทรสาร 032-510427
facebook https://www.facebook.com/people/ศูนย์การศึกษาพิเศษ-ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์/100002924977938
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวรจนา วรรณะ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5874910
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอนุสรณ์ ปะทะวัง
เบอร์โทรศัพท์ : 086 2567237
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -