ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
ชื่อโรงเรียน(eng) Pathum Thani Special Education Center
ที่อยู่ อาคารสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมือง (เดิม) ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
website http://www.secpt.go.th/
e-mail : center3848@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 02-5933848
หมายเลขโทรสาร 02-5933848
facebook https://www.facebook.com/pages/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี/157455547652943
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
เบอร์โทรศัพท์ : 084-1028175
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :