ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโรงเรียน(eng) Buri Ram Special Education Center
ที่อยู่ 215 หมูที่ 11 บ้านโพธิ์ศรีสุข ต.อีสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
website http://www.buriramspecial.go.th/
e-mail : brucenter@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 044-666106
หมายเลขโทรสาร 044-666095
facebook https://www.facebook.com/pages/ศูนย์การศึกษาพิเศษ-ประจำจังหวัดบุรีรัมย์/389344564492589
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอรอินทร์ คลองมิ่ง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9660925
e-mail : orrain.hnoy@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -