ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ
ชื่อโรงเรียน(eng) Bueng Kan Special Education Center
ที่อยู่ 221 หมู่ 3 บ้านหนองแวง ตำบวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000 (ที่ทำการชั่วคราว)
website -
e-mail : Buengkan_ Se@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 042-490649
หมายเลขโทรสาร 042-490650
facebook https://www.facebook.com/buengkan.se/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายดาวเทียม บับที
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8692646
e-mail : bubtee_dao@yahoo.co.th
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -