ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน
ชื่อโรงเรียน(eng) Nan Special Education Center
ที่อยู่ 3 หมู่ 11 ถนนน่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000
website -
e-mail : Special350.nan@gmaip.com
หมายเลขโทรศัพท์ 054-775690
หมายเลขโทรสาร 054-775690
facebook -
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมชาย ชนันชนะ
เบอร์โทรศัพท์ : 080-4936984
e-mail : Special350.nan@gmai.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายวสวัตติ์ ศักดิ์นิธินนท์
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3666509
e-mail : Special350.nan@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -