ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส
ชื่อโรงเรียน(eng) Narathiwat Special Education Center
ที่อยู่ 28/1 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลบางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
website http://www.spc-narathiwat.com
e-mail : spcnarathiwat@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 073-513515
หมายเลขโทรสาร 073-513515
facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100009464515154&fref=ts
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนพดล มนตรี
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -