ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Nonthaburi Special Education Center
ที่อยู่ 23/3 หมู่ 5 ซอยสามัคคีทำ ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
website http://www.nonthaburispc.com/
e-mail : sec_nonthaburi@obecmail.obecmail.obec.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 02-1475244
หมายเลขโทรสาร 02-1957756
facebook https://www.facebook.com/nonthaburispc/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7902526
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :