ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อโรงเรียน(eng) Nakhon Si Thammarat Special Education Center
ที่อยู่ 132 หมู่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
website http://www.nakhonsispecial.ac.th
e-mail : nakhonsisec@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 075-378915
หมายเลขโทรสาร 075-378915
facebook https://www.facebook.com/nakhonsisec
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุชาติ บรรจงการ
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุวรรณา นุกูลกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4761286
e-mail : netv48@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -