ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม
ชื่อโรงเรียน(eng) Nakhon Phanom Special Education Center
ที่อยู่ 377 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
website http://www.nakhonphanomspecial.net/
e-mail : Special_np@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 042-530872
หมายเลขโทรสาร 042-530873
facebook https://www.facebook.com/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม-106733689421272/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุพจน์ ชะพินใจ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9407784
e-mail : Supot9898@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวรุ่งรัตน์ วิโย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9643400
e-mail : Roongaimm@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -