ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก
ชื่อโรงเรียน(eng) Maha Chakri Sirindhorn Special Education Center, Nakhon Nayok
ที่อยู่ 31/2 หมู่ 1 ตำบลท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
website http://www.nakhonnayok-spec-edu.go.th/
e-mail : special270@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 037-349951
หมายเลขโทรสาร 0-3734-9952
facebook -
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช
เบอร์โทรศัพท์ : 088-9294922
e-mail : special270@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายศุภกิจ คงเพชรศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1645385
e-mail : montaquez@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -