ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก
ชื่อโรงเรียน(eng) Tak Special Education Center
ที่อยู่ เลขที่ 203 หมู่ 7 ถนนเจดีย์ยุทธหัตถี ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
website http://tak-sp.net/
e-mail : tak.sp.net@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 055-512824, 055-512747 (วิชาการ)
หมายเลขโทรสาร 055-512824
facebook https://www.facebook.com/ศูนย์การศึกษาพิเศษ-ประจำจังหวัดตาก-329000620603085/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอรนลิน จินะฝั้น
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5337653
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :