ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด
ชื่อโรงเรียน(eng) Trat Special Education Center
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ถนนสายตราด - คลองใหญ่ ต.ท่าพริก อ.เมือง จ.ตราด 23000
website ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด
e-mail : specialtrat250@hotmail.com, psectrat@obec.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 039-540332, 039-510992
หมายเลขโทรสาร 039-540332
facebook https://th-th.facebook.com/specialtrat/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายธวัช ขุริมนต์
เบอร์โทรศัพท์ : 039-540332, 084-4281973
e-mail : ktawat.wat@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวศิริวรรณ กิตติทองวิรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9760094
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -