ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด
ชื่อโรงเรียน(eng) Trat Special Education Center
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ถนนสายตราด - คลองใหญ่ ต.ท่าพริก อ.เมือง จ.ตราด 23000
website http://sec-trat.com
e-mail : specialtrat250@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 039-540332
หมายเลขโทรสาร 039-540332
facebook https://www.facebook.com/specialoftrat?fref=ts
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายธวัช ขุริมนต์
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4281973
e-mail : ktawat.wat@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวศิริวรรณ กิตติทองวิรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9760094
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -