ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร
ชื่อโรงเรียน(eng) Chumphon Special Education Center
ที่อยู่ 8/4 หมู่ที่ 5 (บ้านบางเป้ง) ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
website http://www.specp.go.th/
e-mail : spechumphon@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 077-643541
หมายเลขโทรสาร 077-643542
facebook https://www.facebook.com/people/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ-จังหวัดชุมพร/100010678364754
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร
เบอร์โทรศัพท์ : 082-6156553
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :