www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
ชื่อโรงเรียน(eng) Chaiyaphum Special Education Center
ที่อยู่ 9 หมู่ 6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้วตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 3600
website http://www.chysec.org
E-Mail chysec@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-331
หมายเลขโทรสาร 0-4481-331
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางวิมาลา รักพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 08-4601-0816
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวดวงชนก ลันดา
เบอร์โทรศัพท์ : 08-4302-9440
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email