ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
ชื่อโรงเรียน(eng) Chaiyaphum Special Education Center
ที่อยู่ 9 หมู่ 6 รร.หนองสังข์(เดิม) ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
website http://www.chysec.net/
e-mail : chysec@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 044-813312
หมายเลขโทรสาร 044-813311
facebook https://www.facebook.com/yok.fast
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางวิมาลา รักพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6010816
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวดวงชนก ลันดา
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3029440
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :