www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท
ชื่อโรงเรียน(eng) Chai Nat Special Education Center
ที่อยู่ 361 หมู่ 6ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
website http://www.chainatspecial.com/
E-Mail chainatspcial@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5640-5622
หมายเลขโทรสาร 0-5640-5622
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ -
facebook https://www.facebook.com/spechainat.chainat
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย
เบอร์โทรศัพท์ : 09-8562-4541
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสมใจ เพ็ชร์สุกใส
เบอร์โทรศัพท์ : 09-2650-9154
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -