ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท
ชื่อโรงเรียน(eng) Chai Nat Special Education Center
ที่อยู่ 316 หมู่ 6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
website http://chainatspecialeducationcenter.ac.th
e-mail : chainatspcial@gmail.com, psecchainat1@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 056-405622
หมายเลขโทรสาร 056-405622
facebook https://www.facebook.com/spechainat.chainat
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9194756
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสมใจ เพ็ชร์สุกใส
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9053208
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -