ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อโรงเรียน(eng) Chachoengsao Special Education Center
ที่อยู่ 8 หมู่ที่ 3 ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
website http://www.padrewcenter.com/
e-mail : padrewcenter@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 038-587215
หมายเลขโทรสาร 038-587215
facebook http://www.facebook.com/specialofpadrew
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -