ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Chanthaburi Special Education Center
ที่อยู่ 58/22 หมู่ 7 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
website http://www.specialchan.go.th/
e-mail : psecchanthaburi@obec.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 039-480270
หมายเลขโทรสาร 039-480271
facebook https://www.facebook.com/chanspecial
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง
เบอร์โทรศัพท์ : 080-3740229
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางจันทร์จิรา วิภาตนาวิน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8213841
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -