ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อโรงเรียน(eng) Kamphaeng Phet Special Education Center
ที่อยู่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 405 หมู่ 11 ตำบลหนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
website http://special-kpp.go.th/
e-mail : speckpp@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 055-714257
หมายเลขโทรสาร 055-713673
facebook https://www.facebook.com/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร-478572765507492/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมจิตร ประดิษฐ
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8397116
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางศรัญญา ทับน้อย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9720557
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :