ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อโรงเรียน(eng) Kalasin Special Education Center
ที่อยู่ 400 หมู่ที่ 1 ถนนถีนานนท์ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
website http://www.sks.go.th/
e-mail : ksped400@gmail.com, SEKalasin@thaimail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 043-891149
หมายเลขโทรสาร 043-891405
facebook https://www.facebook.com/pages/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์/385922648139250
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุวรรณ บัวพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8732829
e-mail : Suwan110@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายภัทรนันท์ อิงภู
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -