ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Kanchanaburi Special Education Center
ที่อยู่ 8/4 ถนนแสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
website -
e-mail : specialkanchanaburi@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 034-521492
หมายเลขโทรสาร 034-521492
facebook https://www.facebook.com/pseckanchanaburi
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอรวรรณ เจือจาน
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1378-4478
e-mail : ojearjan@gmail.com , orawan_j2510@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -