ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่
ชื่อโรงเรียน(eng) Krabi Special Education Center
ที่อยู่ 264 หมู่ที่ 7 ถนนกระบี่ - ท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
website http://www.seckrabi.com/
e-mail : krabiobec.center@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 075-611905
หมายเลขโทรสาร 075-611970
facebook https://www.facebook.com/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่-FC-365334456946003/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-4761132
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -