ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Regional Special Education Center 12, Chon Buri
ที่อยู่ 701 หมู่ 3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
website http://secchonburi.go.th/
e-mail : choncenter12@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 038-202000, 081-5890717, 080-6469002
หมายเลขโทรสาร 038-202000 ต่อ 103
facebook https://www.facebook.com/SEC12Chonburi
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8254492
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -