ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อโรงเรียน(eng) Regional Special Education Center 11, Nakhon Ratchasima
ที่อยู่ 214 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
website http://www.koratsped-11.go.th/
e-mail : koratsped-11@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 044-952078
หมายเลขโทรสาร 044-952041
facebook https://www.facebook.com/SpecialEducationCenterNakonphanom/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน
เบอร์โทรศัพท์ : 08-4824-8885
e-mail : Rangsiswut@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางทวีทรัพย์ นามเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -