www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อโรงเรียน(eng) Regional Special Education Center 11, Nakhon Ratchasima
ที่อยู่ 214 หมู่ 2ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3031
website http://koratsped-11.com/
E-Mail koratsped-11@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4495-2078
หมายเลขโทรสาร 0-4495-2041
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-1790-7400
facebook https://www.facebook.com/SpecialEducationCenterNakonphanom/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน
เบอร์โทรศัพท์ : 08-4824-8885
email Rangsiswut@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางวัชรีย์ ภูมิคอนสาร
เบอร์โทรศัพท์ : 09-2724-1817
email was12009@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -