ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อโรงเรียน(eng) Regional Special Education Center 10, Ubon Ratchathani
ที่อยู่ 501 หมู่ที่ 24 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
website http://www.ubonspecial10.go.th
e-mail : ubonspecial10@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 045-281308, 045-210337
หมายเลขโทรสาร 045-281308, 093-524116
facebook https://www.facebook.com/ศูนย์การศึกษาพิเศษ-เขตการศึกษา-10-จังหวัดอุบลราชธานี-419837184765245/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุรพล เสนบุญ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8895159
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายมนัส สุขนา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-7267999
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางธณัฐชนก ฉิมพลี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2650677
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -