ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
ชื่อโรงเรียน(eng) Regional Special Education Center 9, Khon Kaen
ที่อยู่ 761 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ซอยปัญญา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
website http://www.kksped9.com
e-mail : rseckhonkaen@obec.go.th, kksped9@kksped9.org
หมายเลขโทรศัพท์ 043-239055
หมายเลขโทรสาร 043-239073
facebook https://www.facebook.com/kksped9/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนพดล ธุลีจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0076699
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวดรุณี มูลคำภา
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8163719
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางวิชุดา โชคภูเขียว
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8791078
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -