ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
ชื่อโรงเรียน(eng) Regional Special Education Center 9, Khon Kaen
ที่อยู่ 761 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ซอยปัญญา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
website http://www.kksped9.com
e-mail : rseckhonkaen@obec.go.th, kksped9@kksped9.org
หมายเลขโทรศัพท์ 043-239055
หมายเลขโทรสาร 043-239073
facebook https://www.facebook.com/kksped9/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 065-9239454
e-mail : cknirut2561@gmail.om
รองผู้อำนวยการโรงเรียน น.ส.ดวงชนก ลันดา
เบอร์โทรศัพท์ : 092-2613527
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุบิน ประสพบัว
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5323229
e-mail : tainavy_su@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน น.ส.ธนัชพร สุขเหลือ
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1722827
e-mail : cakeparea1976@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -