ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโรงเรียน(eng) Regional Special Education Center 7, Phitsanulok
ที่อยู่ 268 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
website http://www.rsec7.ac.th/
e-mail : secr7phitsanulok@gmail.com , secr7pit@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 055-906074
หมายเลขโทรสาร 055-906074
facebook https://www.facebook.com/secr7plk
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวรอยพิมพ์ เจ็กอร่าม
เบอร์โทรศัพท์ : 083-2123886
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -