www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโรงเรียน(eng) Regional Special Education Center 7, Phitsanulok
ที่อยู่ 264 หมู่ 8ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 6500
website http://www.secr7.com
E-Mail secr7phitsanulok@gmail.com , secr7pit@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5590-6074
หมายเลขโทรสาร 0-5590-6075
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ -
facebook -
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวินัย รูปขำดี (เกษียรอายุราชการ)
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายศราวุฒิ สุพัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -