ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Regional Special Education Center 6, Lop Buri
ที่อยู่ 41 หมู่ 7 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
website http://schoolweb.eduzones.com/sped6/
e-mail : Special_6lopburi@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 036-776259
หมายเลขโทรสาร 036-776260
facebook https://www.facebook.com/ศูนย์การศึกษาพิเศษ-เขตการศึกษา-6-จังหวัดลพบุรี-253665694654679/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชัยพร พันธ์น้อย
เบอร์โทรศัพท์ : 086-6670149
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -