ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Regional Special Education Center 5, Suphan Buri
ที่อยู่ 85 หมู่ 4 บ้านโพธิ์เขียว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองจ.สุพรรณบุรี 72000
website http://www.specialcenter5.org/
e-mail : special_ed5@outlook.com
หมายเลขโทรศัพท์ 035-454082
หมายเลขโทรสาร 035-454083
facebook https://www.facebook.com/pages/ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต5-จสุพรรณบุรี/880127252079647
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 08-4721-9953
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :