ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
ชื่อโรงเรียน(eng) Regional Special Education Center 4, Trang
ที่อยู่ 23 หมู่ 4 ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง 92000
website http://www.specialcenter4trang.go.th
e-mail : specialedu4trg@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 075-501191-2, 081-4640462
หมายเลขโทรสาร 075-501191
facebook https://www.facebook.com/ศูนย์การศึกษาพิเศษ-เขตการศึกษา-4-จังหวัดตรัง-317870321609751/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุพล บุญธรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9561637
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอังสนา มากมูล
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางมนตรี รัตนมณี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6454589
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -