ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา
ชื่อโรงเรียน(eng) Regional Special Education Center 3, Songkhla
ที่อยู่ 81/2 ถนนสงขลา-นาทวี ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
website http://www.special3.net/
e-mail : special3_songkhla@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 074-802114, 074-805171
หมายเลขโทรสาร 074-477260
facebook https://www.facebook.com/ศูนย์การศึกษาพิเศษ-เขตการศึกษา-3-จังหวัดสงขลา-1213664918747463/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายไพโรจน์ ศรีนิล
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8933599
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางศิริวรรณ ถ้ำเสือ
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวประทีป เล่งน้อย
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9652396
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -