www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา
ชื่อโรงเรียน(eng) Regional Special Education Center 3, Songkhla
ที่อยู่ 81/2 หมู่ 1 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
website http://210.188.58/special 3
E-Mail Email : Special3_songkhla@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7447-745
หมายเลขโทรสาร 0-7447-72
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ พ.ต.สันทัด สัตยายุทย์
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1898-2349
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email