ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา
ชื่อโรงเรียน(eng) Regional Special Education Center 2, Yala
ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000
website http:///www.sec01.ac.th
e-mail : special02@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 073-201049, 073-201052
หมายเลขโทรสาร 073-201052
facebook https://www.facebook.com/yalaspecial2/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเกษมสุข พสุนธราธรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1598-0079, 086-64916316
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :