ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
ชื่อโรงเรียน(eng) Regional Special Education Center 1, Nakhon Pathom
ที่อยู่ 55/23 หมู่ 2 ซอยไร่ขิง 16 (บ้านไร่-หมอศรี) ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
website http://www.sec01.com/
e-mail : sp.edu01@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 02-4297159-60, 02-4976414, 02-4976411
หมายเลขโทรสาร 02-4297158
facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100004256405670&fref=ts
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอมร เผ่าเมือง
เบอร์โทรศัพท์ : 097-1288999
e-mail : roj.n784@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางดรุณี สุขสวัสดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8210824
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -